Înscriere în învățământul primar 2017 - 2018

Înscrierea în învățământul primar 2016 - 2017

1.      Descrierea unității de învățământ

Şcoala Gimnaziala Racoviţa

 Adresa:

            Str. Protopop Valeriu Florianu, Nr. 415, Comuna Racovița, Județul Sibiu

Telefon:

            0269/527.443

  • Oferta educațională:

      Şcoala Gimnazială Racoviţa oferă pentru anul şcolar 2014-2015 următoarele:

Ciclul primar:
clasa pregatitoare: 2 clasa
clasa I - 1 clase
clasa a II-a - 2 clasa
clasa a III-a - 1 clase
clasa a IV-a -2 clasa
 
Ciclul gimnazial:
clasa a V-a    - 1 clasă,
clasa a VI-a   - 2 clase,
clasa a VII-a  - 2 clase,clasa a VIII-a - 2 clase
 
Structură; Şcoala Primară Sebeşu de Sus - învăţământ simultan:
 
clasa pregătitoare : o clasa - 2 locuri.                  
clasa I - 0,5
clasa a II-a - 0,5
clasa a III-a -0,5
clasa a IV-a -0,5

 

Metodologii și calendarul înscrierii:

         Planul de școlarizare pentru anul școlar 2017 - 2018

Informații privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2017 - 2018


Program înscriere (Prima etapă 27 februarie - 16 martie):

 

        - de luni până vineri între orele 8:00 - 16:00

Calendarul înscrii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017 - 2018

Metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017 - 2018

 

Actele necesare înscrierii:

  •      - cerere-tip de înscriere completată on-line sau la secretariatul unităţii şcolare (Validarea cererii este obligatorie şi se face la secretariatul unităţii şcolare)
  •      - copie şi original după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal (act doveditor);
  •      - copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
  •      - părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, Conf. Art. 3, alin (2) din Metodologia de înscriere (acolo unde este cazul);
  •      - documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
  •      - alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice de departajare (acolo unde este cazul).

  ! Notă: Informaţii privind evaluarea psihosomatică

  ! Notă: Centre de evaluare psihosomatică Sibiu 2017

  ! Notă: Model cerere de evaluare psihosomatică

 

Informații pentru părinți:

 

Informaţii utile pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu :   
Înscrierea în învăţământul primar 2017 - 2018

 

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale :   
Înscrierea în învăţământul primar 2017 - 2018

 

Tel Verde Judeţean : - Numărul este 0800.816.269

Contribute!
Books!
Shop!